Kontaktné informácie

Jazierka

Vítame Vás v sekcii o jazierkach.

Je to dosť špecifická záležitosť, preto sme sa rozhodli, že pre jazierka budeme venovať samostatnú sekciu. Jedná sa o individuálny prvok v záhrade, ktorý možno zahrnúť do celkového návrhu ako súčasť Vašej záhrady alebo je ho možné vložiť do hotovej záhrady. Jazierko v záhrade nie je len estetický prvok, ale ponúka mnoho pozitívnych funkcií. V prvom rade si musíme uvedomiť, pokiaľ chceme mať jazierko v záhrade, že je to živý biotop a žije vlastným životom. Preto musíme rátať aj s tým, že nám starostlivosť o jazierko zaberie trocha času. Malá vodná plocha si vyžaduje mnoho aj technických riešení ako: filtráciu , prípravky na udržanie kvality vody, starostlivosť o vodné živočíchy.  Ale to je už na osobnú konzultáciu.

Výhody malých vodných plôch v záhrade:

  • Je to krásny estetický prvok, ktorý má veľa pozitívnych funkcií
  • Zrkadlenie hladiny zväčšuje priestor
  • Druhovo rozširuje diverzitu rastlín a živočíchov v záhrade
  • Ponúka útočisko mnohým druhom aj chránených živočíchov ako obojživelníkom a hmyzu,  ktoré sú prospešné v záhrade
  • Vytvára lepšiu mikroklímu v danom prostredí
  • Vodná plocha odparom vody ochladzuje v letnom prostredí okolie, zvyšuje vzdušnú vlhkosť a tým pádom aj zachytáva prach spolu zo zeleňou, ktorá čistí prostredie
  • Má vysoký relaxačný potenciál, upokojuje myseľ
  • Ďalšie je skôr na osobné stretnutie a konzultáciu, kde Vám vysvetlíme možnosti riešenia a zhodnotíme Vaše požiadavky vzhľadom k podmienkam na danom priestore

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali tejto sekcii, v prípade vášho záujmu nás, prosím, kontaktujte osobne, dohodneme osobné stretnutie a pozrieme sa na riešenie ako u Vás zrealizovať krásny a funkčný vodný prvok ako jazierko, fontánu alebo potok.

 S pozdravom,
 Vaše Záhradníctvo Strom